ქიმიური დამუშავება

თხილის ბაღის მოვლის  სქემა ფენო-ფაზების მიხედვით

(more…)