საოჯახო მეურნეობები

თხილის ბუჩქის ( ვარჯი) სხვლა-ფორმირება

51180425_545786049164312_908036956313616384_n

     დასავლეთ რეგიონებში თხილის პირველადი მწარმოებლები ძირითადად წვრილი მეურნეები, წვრილი საოჯახო მეურნეობები არიან, რომელთა ფართობი 0.2-1.5 ჰა და ოდნავ მეტია. თხილის ბაღები ხშირ შემთხევაში გაშენებულია ქაოტურად, სტანდარტების გარეშე. ბაღებს უმეტეს შემთხვევაში არ უტარდება მცენარის ზრდაგანვითარებისა და მოვლამოყვანისათვის საჭირო აუცილებელი აგროღონისძიებები.

(more…)