მცენარეთა კარანტინი _ ვინ გააუქმა და უნდა აღდგეს თუ არა ის?

(more…)

Advertisements

პესტიციდების უსაფრთხო და რაციონალური გამოყენების ძირითადი ასპექტები საქართველოში

სასოფლო-სამეურნეო მცენარეებს დიდ ზიანს აყენებენ მავნე ორგანიზმები: მწერები, ტკიპები, ლოკოკინები, ნემატოდები, სოკოები, ბაქტერიები, ვირუსები, მიკროპლაზმები, სარეველები და სხვა. მათ მიერ გამოწვეული დანაკარგები მინდვრის პირობებში აღწევს პოტენციური მოსავლიანობის 30-35%-ს, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შენახვისა და პირველადი გადამუშავების პერიოდის ჩათვლით კი _ 40-50%-ს. ამიტომ მავნე ორგანიზმებთან ბრძოლა სურსათის წარმოების ზრდის ერთ-ერთი მთავარი რეზერვია და მას მსოფლიოს განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნები ფართოდ მიმართავენ. (more…)

მცენარის მინერალური კვების თეორიის შესახებ

(more…)

СКОЛЬКО СЕНА В СТОГЕ?

 

Meule de foin, Bran, Roumanie

Деревенское подворье Метки: корма, сено Как определить, сколько сена в стоге? Для определения объема существует специальная формула, а также о том, как объем сена вести в вес. (more…)

ნიადაგი, როგორც მცენარის განვითარების არე და სოფლის მეურნეობის წარმოების ძირითადი საშუალება

დედამიწის გარეგან ფხვიერ ნაწილს, რომელსაც უნარი აქვს დააკმაყოფილოს მცენარეთა და მასში მოსახლე ცოცხალი ორგანიზმთა მოთხოვნილება სასიცოცხლო პირობებით-ნიადაგი ეწოდება. (more…)