თხილის დაავადებათა ეპიფიტოტია (დაავადებათა აფეთქება)

(more…)

Advertisements

ვაზის გამრავლების წესები

   თესლით გამრავლება – მევენახეობაში ვაზის თესლით გამრავლება, როგორც სარგავი მასალის მიღების ერთ-ერთი ღონისძიება, წარმოების თვალსაზრისით გამოუყენებელია, რადგან წიპწიდან მიღებული ახალი ვაზი არსებითად განსხვავდება დედა – მცენარისაგან. განსხვავებულ თვისებათა მიღება გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ თითქმის ყველა მოსავლის მომცემი ვაზის ჯიში თავის მემკვიდრეობით შემადგენლობაში შეიცავს დედა – ვაზების მსგავს ნიშნებს. გამრავლების დროს ხდება ამ ჯიშურ თვისებათა დათიშვა, რის შედეგადაც მიიღება სულ სხვა თვისებათა მქონე ვაზები. (more…)

დარგები მეცხოველეობა  როგორ მოვაშენოთ ბოცვერი  

ზოოლოგიური კლასიფიკაციის მიხედვით ბოცვერს მიაკუთვნებენ ხერხემლიანების ტიპს, ძუძუმწოვართა კლასს, მღრნელთა რაზმს, ბოცვერის ოჯახს. ბოცვერი წარმოშობილია გარეული კურდღლისაგან, რომლის სამშობლოდ ითვლება ესპანეთი და სამხრეთი აფრიკა. (more…)

ფორთოხალი – დარგვა, ბაღის გაშენება, მოვლა

ფორთოხალი (ლათ. Citrus sinensis (L.) Osbeck) – ციტრუსის გვარის ტეგანისებრთა ოჯახის, მრავალწლიანი, მარადმწვანე, საკმაოდ დიდი ხე-მცენარეა, ძლიერ საძირეზე დამყნილი 12 მ-მდე იზრდება, სუსტ საძირეზე – ტრიფოლიატზე დამყნილი ფორთოხლის სიმაღლე 4—6 მეტრამდეა. (more…)

საქართველოს აგროკლიმატური ზონები

  საქართველოში მინდვრის კულტურების ჯიშებისა და ჰიბრიდების გავრცელების 22 აგროკლიმატური ზონა, ხეხილისა და ვაზის, ასევე სუბტროპიკული კულტურების ჯიშებისა და ჰიბრიდების გავრცელების 14 აგროკლიმატური ზონა. (more…)

თხილის ბაღის მოვლის  სქემა ფენო-ფაზების მიხედვით

(more…)

დიდი ზომის ზრდასრული ხეხილის ეტაპობრივ სხვლა

gaskhvla-gasvalkjlkajdlkphj

 ხანდაზმული ხეხილის ბაღი რომელსაც ვერ ველევით და გვსურს მისი შენარჩუნება ეს შესაძლებელია მისი გაახალგაზრდავების გზით, რომლის განხორციელების შედეგად ჯერ-ერთი, ხანგრძლივად ვინარჩუნებთ სასურველ ჯიშს, მეორეც არა თუ ვაგრძელებთ მის მსხმოიარობას არამედ მნიშვნელოვნად ვზრდით მას. (more…)