მსოფლიო

ორგანული მეურნეობის მნიშვნელობა და ტრადიციული მეურნეობის/წარმოების უარყოფითი მხარეები

საქართველოში უხსოვარი დროიდან მოსახლეობა მისდევს მეურნეობას. საუკუნეების მანძილზე ქართველმა ხალხმა სოფლის მეურნეობაში დიდი გამოცდილება და ცოდნა დააგროვა.ქართველი გლეხი პირველ რიგში შემოქმედი იყო. ამის კარგი მაგალითია გლეხური სელექცია – ვაზისა და ხორბლის ადგილობრივი ჯიშები. (more…)

აეროპონიკა

002

  აეროპონიკა არის ჰიდროპონიკის ევოლუციის  მწვერვალი, სადაც მცენარეს ზრდა განვითარებისათვის არ სჭირდება არც ნიადაგი და არც სუბსტრატი. ამ შემთხვევაში ჰაერში დაკიდებულ მცენარის გამოზრდა ხდება, მცენარის ზრდა განვითარებისათვის მთელი სავეგეტაციო პერიოდში საჭირო  წყლისა და საკვები ნივთიერების ხსნარის სახით მცენარის ფესვებზე პერიოდულად შეფრქვევით. ეს სისტემა მთლიანად ავტომატიზირებულია.  აეროპონიკა მოითხოვს გაცილებით მაღალი ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ დონეს, რომელიც დიდ ფინანსებთანაა დაკავშირებული.

(more…)

ჰიდროპონიკა

ჰიდროპონიკა [ბერძ. hudōr წყალი და ponos მუშაობა] – მცენარეთა (მაგ., ბოსტნეულის, ყვავილების)მოყვანა ხელოვნურ გარემოში, უნიადაგოდ წყალში გახსნილი მცენარისათვის აუცილებელი საკვების სისტემატურად მიწოდების გზით.

хайпоника

 

Недалеко от Токио в городе Цукуба растет помидорное дерево, крона его раскинулась практически на 10 метров, с высотой предположительно в три метра. Ветви дерева поддерживаются специально изготовленными подпорками. Диаметр ствола у основания 20 сантиметров, не менее чем у любой яблони.

Помидорное дерево Спрут F1. Фото

(more…)

რა არის აგროტურიზმი

                                               113

აგროტურიზმი, როგორც ტურიზმის დამოუკიდებელი მიმართულება XX საუკუნის მეორე ნახევარში ევროპის კონტინენტზე ჩამოყალიბდა.
მსოფლიოში XX-XXI საუკუნის მიჯნაზე ამ მიმართულებით გამოიკვეთა ლიდერი ქვეყნები, რომელთა შორისაა იტალია, შვეიცარია, ხორვატია, კვიპროსი, საბერძნეთი და სხვ.