მეფუტკრეობა

საქართველოს ძირითადი თაფლოვანი ფლორა და მისი გაუმჯობესების ხერხები  

  ფუტკრის საკვები ბაზა ის ფაქტორია, რომლის გარეშე მეფუტკრეობა არ  არსებობს. საფუტკრის მოწყობის დროს, პირველ რიგში უნდა გაითვალისწინოთ, რა სახის თაფლოვანი მცენარეები არსებობს სიახლოვეს, როდის შეუძლია ფუტკარს მათგან ნექტრისა და ყვავილის მტვრის მოპოვება და აქედან გამომდინარე, განსაზღვროთ თქვენი საქმიანობის ხასიათი ფუტკრის  მოვლა – მოშენების საკითხებში. ამ ქვეთავში განიხილება ქვეყნის თაფლოვანი და მტვეროვანი მცენარეების დახასიათება და ფუტკრის საკვები ბაზის გაუმჯობესების ამოცანები. (more…)
Advertisements

მეცნიერები განგაშს ტეხენ: ფუტკრების გადაშენება კაცობრიობის არსებობას საფრთხეს უქმნის

 

მსოფლიოში, ყოველწლიურად  კლიმატური ანომალიების და ადამიანის მოღვაწეობის გამო ფუტკრების 20 % იღუპება. ენტომოლოგების აზრით ამან შეიძლება ცივილიზაცია ფატალურ შედეგებამდე მიიყვანოს და თუ დროულად არ იქნა ზომები მიღებული, 2035 წლისთვის ეს სასარგებლო მწერი შესაძლოა საერთოდ გადაშენდეს. (more…)

საქართველოს თაფლოვანი მცენარეების ყვავილობის კალენდარი და თაფლპროდუქტიულობა

 

 

საქართველოს ტერიტორიის მიხედვით შედარებით პატარა ქვეყანაა, მაგრამ მცენარეული საფარის განსაკუთრებული მრავალფეროვნებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია ქვეყნის სხვადასხვა რაიონებში რელიეფის, ადგილის სიმაღლის, ჰავისა და ნიადაგის განსხვავებულობით.

საქართველოს მცენარეული საფარის ხასიათზე უდიდესი გავლენა მოახდინაადამიანის სამეურნეო საქმიანობამ, რამაც განაპირობა ყველაზე უფრო დასახლებულ და ეკოლოგიურად ათვისებულ რაიონების ვრცელ ფართობებზე ბუნებრივი მცენარეული საფარის შეცვლა კულ-ტურული მცენარეებით. (more…)

მაკრო და მიკრო ელემენტები

agro.ge

სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში მცენარის კვება წარმოადგენს მისი სიცოცხლის საფუძველს. თითოეული მცენარე ნიადაგის მიმართ გარკვეულ მოთხოვნებს აყენებს, რაც  შესაბამისად მოითხოვს მიკრო და მაკრო  ელემენტების ბალანსირებას. საკვები ელემენტების დეფიციტისა  თუ სიჭარბის დროს მცენარე იჩენს დიდ მგრძნობელობას და მცენარის ზრდა-განვითარებაზე მკაფიოდ აისახება, რაც გარეგნული ნიშნებით  ადვილად გამოცნობია. (more…)

მთებში ველურ თაფლზე მონადირეები, საოცარი სანახაობა [ნეპალი]

ველური თაფლის  მოპოვება სახიფათო საქმიანობად მიიჩნევა და იგი უძველესი კულტურის ნაწილია ნეპალში. უკვე ათასი წელია, ამ საქმიანობას ეწევიან და იქ მცხოვრებთა გარკვეული ნაწილისთვის თაფლი საარსებო წყაროა

მიზნის მისაღწევად მთაში ძრომიალით მათ უამრავი ნაკბენი და დაზიანება უჩნდებათ. ველურ პირობებში თაფლის მოპოვება არის საქმიანობა, რომელიც მრავალ ცივილიზაციაში  უძველესი კულტურის ნაწილია.  მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ თაფლზე „ნადირობა“  ქრისტეს შობამდე 13 ათასი წლის წინათაც იყო. ამის დასტურად ისინი კლდეებზე დატოვებულ დოკუმენტურ მასალას, ძირითადად ნახატებს მიიჩნევენ, რომლებიც ზუსტად ასახავენ, ამ კულტურის არსებობას.  (more…)

თაფლის წარმოება, ექსპორტი და დამაბრკოლებელი ფაქტორები

თაფლის წარმოება, ექსპორტი და დამაბრკოლებელი ფაქტორები

ევროკავშირის წარმომადგენლებმა საქართველოში თაფლის წარმოების ინდუსტრია შეამოწმეს და მიიჩნიეს, რომ სწორედ თაფლია ის ერთ-ერთი სტრატეგიული პროდუქტი, რომელსაც თხილისა და ღვინის კვალდაკვალ ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის რეალური პერსპექტივა გააჩნია. ახლა ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როდის დაიწყებს თაფლის საფუძვლიან შემოწმებას სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია და როდის გამოყოფს თანხას ეკონომიკის სამინისტროს მეწარმეობის განვითარების სააგენტო მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის ევროკავშირის დახმარებიდან. ეკონომიკის სამინისტროს ჯერ კიდევ არ აქვს ჩამოყალიბებული მცირე და საშუალო ბიზნესის დახმარების სამოქმედო გეგმა, არადა ევროკავშირისგან ფული ამ მიმართულებით უკვე გამოყოფილია.

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA) საქართველოს ევროკავშირის ბაზარზე წელიწადში 1500 ტონა თაფლის გატანის შესაძლებლობას აძლევს. ევროკავშირის ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ საქართველოდან ევროპის ბაზარზე შესვლის ყველაზე დიდი შანსი თაფლს აქვს. რატომ არის ევროპის ბაზარზე ყველაზე მარტივი თაფლის შეტანა და რას აკეთებს ამ მიზნის მისაღწევად სახელმწიფო და მეფუტკრეთა გილდია?

(more…)