მეფრინველეობა

როგორ დავგეგმოთ პრფილაქტიკურ-გეგმიური ვეტერინარული ღონისძიებები საოჯახო მეურნეობებში

(more…)

სასელექციო-სანაშენე საქმე მეფრინველეობაში /რეკომენდაციები

მეფრინველეობა სოფლის მეურნეობის დარგია, რომელიც სპეციალიზებულია ფრინველის ხორცისა და სასურსათო კვერცხის წარმოებაზე. ძირითადი პროდუქციის გარდა იგი იძლევა სუბპროდუქტებს ბუმბულისა და ღინღლის სახით.  წარმოების ანარჩენები  საუკეთესო ნედლეულია ძვალ-ხორცის ფქვილის დასამზადებლად, ხოლო სკორე გამოიყენება,  როგორც ძვირფასი ორგანული სასუქი. (more…)

ფრინველის დაავადებები

prodam-boyler-indyuk-cyplyat-kur-nesushkapodrost--9395-1372662258876388-1-big
ფრინველისთვის ძლიერ საშიში და აქტუალურია რამდენიმე დაავადება, რომელთა ვაქცინაციაზე, პრევენციასა და მკურნალობაზე ზრუნავს მეფრინველე.

მეფრინველეობა და მისი განვითარება საქართველოში


hsodk9lw32o1iq2

 

 

მეფრინველეობის განვითარება საქართველოში იწყება მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან. ცნობილია, რომ 1880-იანი წლებიდან მეფრინველეობის პროდუქტები გადიოდა საექსპორტოდ. მარტო ქუთაისის გუბერნიიდან ბათუმისა და ფოთის ფოთის ნავსადგურებიდან გატანილ იქნა 108 მილიონი კვერცხი ევროპის ისეთ დიდ ქალაქებში, როგორიც იყო პარიზი, ვენა, ჰამბურგი, ბერლინი, ლონდონი. (more…)

ქართული ყელტიტველა ქათამი

 yeltitvela2

ლათინური დასახელება: Gallus domesticus

პოპულაცია: ქართული ყელტიტველა ქათამი

წარმოშობა: ვარაუდობენ, რომ ზოგადად ყელტიტველა ქათმები ჩამოყალიბდა დღევანდელი ავსტრიის, გერმანიის, უნგრეთისა და რუმინეთის ტერიტორიაზე. საქართველოში მათი გავრცელების პერიოდი არ არის დადგენილი. ქვეყნის ზოგიერთ კუთხეში ყელტიტველა ქათმებს ჩინურსაც („კიტაიკას“) უწოდებენ. (more…)

კოლხური ხოხობი

Phasianus_colchicus_DT

ლათინური დასახელება: Phasianus

სახეობა: კოლხური ხოხობი (Phasianus colchicus)

წარმოშობა: საქართველოს ენდემია. მიეკუთვნება ქათმისნაირთა რიგის (Galliformes), ხოხბისებრთა ოჯახს (Phasianus). მისი სახელი წარმოდგება მდინარე რიონის უძველესი სახელწოდებიდან (Phasis).

(more…)

მეგრული ქათამი

megruladedali

 

ლათინური დასახელება: Gallus domesticus

პოპულაცია: მეგრულა ქათამი

წარმოშობა: უძველესი დროიდან აშენებენ საქართველოს ერთ-ერთ კუთხეში – სამეგრელოში; გვხვდება ქვეყნის სხვა რეგიონებშიც. ქათმის კულტურულ ჯიშებთან შედარებით დაბალ­პროდუქტიულია, მაგრამ გამძლეა და ადვილად ეგუება ცვალებად კლიმატს.

მოკლე აღწერა: ექსტერიერის ნიშნებიდან დამახასიათებელია: საშუალო ზომის თავი, გრძელი კისერი, განიერი გულმკერდი და შდარებით მოკლე ზურგი. (more…)

ქართული ბროილერები


red_sex_link_group

ადგილობრივ ფრინველთა გენეტიკური მრავალფეროვნების შენარჩუნება იმ საერთო პრობლემის ნაწილია, რომელსაც ადამიანი და გარემო ჰქვია . მსოფლიოში თანამედროვე მეფრინველეობა ეყრდნობა ფრინველთა მცირე გენეტიკურ ბაზას, რის გამოც არსებული ჯიშები თავიანთი წარმოშობით თითქმის ერთგვაროვანია, გენეტიკური მრავალფეროვნების გარეშე კი,  სელექციის შემდგომი პროგრესი შეუძლებელია. ამიტომაც უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ფრინველთა ადგილობრივი გენოფონდის შენარჩუნებას. (more…)

ბროილერის გაზრდის ტექნოლოგია05a815c7458b

                                წყალში მისაცემი პრეპარატები
1 დღე  -განასუპერვიტი 1გრ + ვიტამინი  AD3E  1 მლ 2 ლიტრში
2 დღე – ენროფლოქსი 1მლ + ჩიკტონიკი 1მლ 1 ლიტრში
3 დღეE -ენროფლოქსი 1,2მლ + ჩიკტონიკი 1მლ 1 ლიტრში
4 დღეE- ენროფლოქსი 1,3მლ + ჩიკტონიკი 1მლ 1 ლიტრში
5 დღე – ენროფლოქსი 1,3 მლ + ჩიქტონიკი 1მლ 1 ლიტრში (more…)