მებოსტნეობა

საქართველოში გავრცელებული ნივრის ჯიშების კლასიფიკაცია და დახასიათება

სხვადასხვა ავტორების მიერ წარმოდგენილი ნივრის კლასიფიკაციები განსხვავებულია. კულტურული ნიორი Alliums sativum-L  მიეკუთვნება (შროშანასებრთა) Liliaceal  ბოლქვოვანთა Allium  გვარს და იგი ჯერ კიდევ არ არის სრულყოფილად შესწავლილი.

 პ. ვ. ზაგოროდსკი Alliums sativum-L  სახეობას ყოფს ორ ქვესახეობად: უღერო ნიორი (ssp. Caulescens Rogor).  მაგრამ მ. ა. ალექსეევა ამ კლასიფიკაციას უკეთებს შენიშვნას, რომ უღერო (ღეროს გარეშე) ნიორი არ არსებობს, ყველა მათგანს აქვს ღერო (ძირაკი), ხოლო ღეროს წარმომშობი სწორად არ არის სახელდებული, სინამდვილეში ეს არის მოყვავილე ნიორი, ყვავილმატარებელი  ღერო, რომელიც არ აქვს არამოყვავილე მცენარეებს. (more…)

Advertisements

სათბურში კიტრის მოყვანის ტექნოლოგია

მაღალმოსავლიანია და პოპულარობით სარგებლობს: ევოლუცია, ზოზულია, აპრელსკი, ჯაზერი, მაშა, მარაფონი. ძალიან მაღალმოსავლიანია: ალამირი, მაქსიმუმი, ანჟელინა, კრისპინა, ჰერაკლე და სხვა ჰიბრიდები. ფერმერთა გარკვეულ ნაწილს წარმატებით მოჰყავს ქართული, დიღმის კიტრი. იგი გამოირჩევა საშუალო მოსავლიანობით, თუმცა საუკეთესო გემური თვისებებით ხასიათდება. (more…)

ლობიოს წარმოების აგროტექნიკა

ლობიო პარკოსანთა ოჯახის წარმომადგენელია. მის მარცვალს ფართოდ იყენებენ უშუალოდ საჭმლის მოსამზადებლად (იგი პარკოსნებს შორის ყველაზე გემრიელი საკვებია), აგრეთვე კვების მრეწველობაში მარცვლისა და ნედლი პარკებისაგან სხვადასხვა სახის კონსერვების დასამზადებლად.ლლობიოს მარცვალი ცილებითა და ნახშირწყლებით მდიდარია. შეიცავს 28-30 %-მდე ცილას, 2 % _ ცხიმს და 49 %-მდე _ ნახშირწყლებს. (more…)

უხვმოსავლიანი ქართული ჯიშის პამიდორი _ „ვარდისფერი ჭოპორტულა“

  agronews.ge

„ვარდისფერ ჭოპორტულაზე” სელექციური მუშაობა 1993 წელს დაიწყო. ბუნებრივი ჰიბრიდიზაციით, გამორჩევით მაღალი ტემპერატურისა და მშრალი კლიმატის პირობებში ვარდისფერი და წითელი პამიდვრის ნათესიდან გამოირჩა ჯიში „ვარდისფერი ჭოპორტულა” ალექსანდრე სარალიძის საკარმიდამო ნაკვეთში. ელიტური მასალა გამოვლინდა 1996 წელს. საკონკურსო ჯიშთა გამოცდა 2005-2006 წელს ჩატარდა.

(more…)

სტაფილოს მოვლა-მოყვანა

image

agronews.ge

სტაფილო ქოლგისებრთა ოჯახის ორლებნიანი, ორწლიანი ძირხვენიანი მცენარეა. ერთი გრამი თესლი შედგება 700-1200 მარცვლისგან. მას ბრტყელი, წაგრძელებული, ელიფსური ფორმა აქვს. სტაფილო დიდი რაოდენობით შეიცავს შაქარს, თუმცა შაქრის შემცველობა დამოკიდებულია ჯიშზე, კლიმატურ პირობებზე და აგროტექნიკაზე. (more…)

კარტოფილი

images

მასალა მოგვაწოდა საქართველოს აგრარიკოსთა მოძრაობამ

რონალდ ე.ვოსი ბოსტნეულის კულტურების დეპარტამენტი, კალიფორნიის უნივერსიტეტი, დევისი, კალიფორნიის უნივერსიტეტი

სამეცნიერო  დასახელება  და შესავალი:  კარტოფილი (Solanum tuberosum L.,) არის ერთწლოვანი კულტურა. საკვებად გამოიყენება მცენარის მიწისქვეშა ნაწილი,  რომელიც ბოლოში ქმნის რამდენიმე ტუბერს. კარტოფილი არის სიგრილის მოყვარული  მცენარე, წარმოშობით ამერიკის კონტინენტიდან და მას  ბევრი მონათესავე სახეობა  აქვს სამხრეთ ამერიკის ანდებში. (more…)