კენკროვნები

კულტურული წყავი – სასარგებლო მცენარე

პლანეტაზე გლობალური დათბობის შედეგად გამოწვეული აგროკლიმატური რისკების ფონზე დასავლეთ საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში ბევრი კულტურული ნარგაობა მოუსავლიანი ხდება, განსაკუთრებით კურკოვნები და თესლოვნები, რომლებიც ყვავილობის ფაზაში (მარტი-აპრილი) გახშირებული საგაზაფხულო წაყინვების, დაბალი ტემპერატურებისა და მოჭარბებული ტენიანობის შედეგად ნაწილობრივ ან მთლიანად კარგავენ მოსავალს. ასეთი არახელსაყრელი  პირობების მიმართ შედარებით გამძლე კულტურას მიეკუთვნება წყავი. (more…)

Как вырастить клубнику по финской технологии.

rubinovy-kulon

Финляндия — страна с давними традициями производства земляники, ведущей ягодной культуры. Выращивание клубники в Финляндии является приоритетным направлением сельскохозяйственного производства. Опыт финских фермеров творчески вобрал в себя европейские достижения, модифицировав их применительно к суровым почвенно-климатическим условиям севера. (more…)

კივი

Kiwifruit-Actinidia_deliciosa-plantation

მასალა მოგვაწოდა საქართველოს აგრარიკოსთა მოძრაობამ

ჯეიმს უ. რაშინგი კლემსონის უნივერსიტეტი, სანაპირო ზოლის კვლევის და განათლების ცენტრი, ჩარლსტონი, სამხრეთ კაროლინა

 

სამეცნიერო სახელწოდება და შესავალი: დასავლეთში გავრცელებული კივი (Actinidia deliciosa)  წარმოადგენს Actinidiaceae-ს ოჯახის მრავალწლიან მცენარეს. კივის ნაყოფი კენკრას წარმოადგენს, რომელიც შეიცავს ასობით პატარა მუქი ფერის თესლს მწვანე რბილობში. კივის კანი ბუსუსებიანია და ღია ყავისფერი. კივის სხვადასხვა ქვესახეობა სხვადასხვა მახასიათებლები აქვს, მაგ. კანის ფერი (მწვანე ან ყავისფერი), რბილობის ფერი (ყვითელი ან მწვანე), ბუსუსიანობა, გემო და სხვა (Ferguson, 1990a; 1990b). წინამდებარე ინფორმაცია ეფუძნება „ჰეივარდ“ და A. deliciosa-ს სხვა მსგავსი სახეობების მონაცემებს. ქვესახეობა A. chinensis, რომელსაც ყვითელრბილობიანი ნაყოფი აქვს, თანდათან უფრო პოპულარული ხდება, მაგრამ მის შესახებ ჯერ ძალიან მცირე ინფორმაცია გვაქვს. (more…)

მაყვალი

5696963ae8b81

მასალა მოგვაწოდა საქართველოს აგრარიკოსთა მოძრაობამ

პენელოპა პერკინს-ვეაზი. სამხრეთ-ცენტრალური სასოფლო-სამეურნეო ლაბორატორია აშშ-ს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/სასოფლო-სამეურნეო კვლევის სამსახური, ლეინი, ოკლაჰომა

 სამეცნიერო სახელწოდება და შესავალი: მაყვალი (Rubus sp.) მიეკუთვნება  ვარდისებრთა (Rosaceae) ოჯახს და მოჰყავთ, როგორც მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურა.  მაყვალი ფართოდ არის გავრცელებული აშშ-ის ცენტრალურ-სამხრეთ და ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, სადაც ძირითადად მაყვლის სამი ქვესახეობა მოჰყავთ. (more…)

ფეიხოა

    169773_52de9c47

 

სამეგრელო მცირემიწიან რეგიონს წარმოადგენს, სადაც ამჟამად აბორიგენული სასოფლო სამეურნეო კულტურების გარდა, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან შემოტანილი სუბტროპიკული  კულტურები ხარობს. მათ შორისაა  ფეიხოა Feijoa sellowiana. სამეგრელოს ტენიანი სუბტროპიკული ზონა თავისი ნიადაგური-კლიმატური პირობებით ქმნის მეტად ხელსაყრელ პირობებს ფეიხოას განვითარებისთვის.   ორიგინალური გარეგნობით, ნაყოფმსხმოიარობით და გამოყენებით ფეიხოას განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ინტროდუცირებულ კულტურებს შორის. იგი წარმოშობით სამხრეთამერიკული მცენარეა და ტვიასებრთა myrtaceae  ბოტანიკურ ოჯახს მიეკუთვნება. (more…)

ფეიხოა feijoa Scllowiane berg

151922_87a0273f

საქართველოს ტენიან სუბტროპიკულ ზონაში გავრცელებულ სხვა სუბტროპიკულ  ხეხილოვნებს შორის თავისი ორიგინალური გარეგნობით, ნაყოფმსხმოიარობით და გამოყენებით ფეიხოას განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს. იგი წარმოშობით   სამხრეთამერიკული მცენარეა და ტვიასებრთა myrtaceae ბოტანიკურ ოჯახს მიეკუთვნება. მარადმწვანე, მრავალწლიანი 2-4 მ-მდე ბუჩქია. (more…)

კივის (აქტინიდია) დაავადებები

კივის-ნერგები-GEO92057-218289

   დაახლოებით თხუთმეტამდე დაავადებები არსებობს 1.კივის ბოტრიტისი-ანუ ნაცრისფერი სიდამპლე აავადებს როგორც ერთწლიან ისე მრავალწლიან მცენარეებს. ის პოლიფაგი სოკოა. ნაყოფზე ყუნწის მიმაგრების ადგილას შეიმჩნევა ჩაზნექილი მუქი ყავისფერი ლაქები, რომლებიც უმეტესად მექანიკური დაზიანების ადგილას გვხდება. (more…)