კაკლოვნები

თხილის ბუჩქის ( ვარჯი) სხვლა-ფორმირება

51180425_545786049164312_908036956313616384_n

     დასავლეთ რეგიონებში თხილის პირველადი მწარმოებლები ძირითადად წვრილი მეურნეები, წვრილი საოჯახო მეურნეობები არიან, რომელთა ფართობი 0.2-1.5 ჰა და ოდნავ მეტია. თხილის ბაღები ხშირ შემთხევაში გაშენებულია ქაოტურად, სტანდარტების გარეშე. ბაღებს უმეტეს შემთხვევაში არ უტარდება მცენარის ზრდაგანვითარებისა და მოვლამოყვანისათვის საჭირო აუცილებელი აგროღონისძიებები.

(more…)

თხილის დაავადებათა ეპიფიტოტია (დაავადებათა აფეთქება)

(more…)

თხილის ბაღის მოვლის  სქემა ფენო-ფაზების მიხედვით

(more…)

თხილის ბაღში მოსავლის აღების შემდეგ ვეგეტაციამდე გასატარებელი აგრო-ღონიძიებები

kisa_zpsebdc23e4

თხილის მცენარის ბიოლოგიური თავისებურებებიდან გამომდინარე ჩვენს მეურნეებს მომავალი წლის მოსავლის რაოდენობის და მის ხარისხზე ზრუნვა უკვე სექტემბრის მეორე ნახევრიდან უწევს. (more…)

ვიწყებთ თხილის ბაღში რიგი აგრო-ღონისძიებების გატარებას

IMG_7191

25 მარტიდან სასურველია დავიწყოთ თხილის ბაღებში რიგი აგრო-ღონიძიებების გატარება როგორიცაა:  ბაქტერიული, სოკოვანი დაავადებებისა და მავნებლების საწინაამღდეგოდ მცენარის ქიმიური პრეპარატებით დამუშავება, მინერალური სასუქი აზოტით ფესვიდან გამოკვება და უფრო მოგვიანებით ამონაყრებთან ბრძოლა. ბაქტერიული, სოკოვანი დაავადებებისა და მავნებლების საწინაამღდეგოდ ვიყენებთ სპილენძ-შემცველ პრეპარატებს ინსექტო-აკარიციდებთან კომბინაციაში . (more…)

ეფექტიანი დაგეგმარება – ხარჯები ჩანდლერის გასაშენებლად

(more…)