თანამედროვე ტექნოლოგიები

ევროპის საინოვაციო პოლიტიკა სოფლის მეურნეობაში

2009 წლის დეკემბერში ევროკავშირის სოფლის მეურნეობისა და მეთევზეობის საბჭომ ევროპის ერთიანი სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკაში (ესპ) შესატანი ცვლილებების (ს/მ კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, გარემოს დაცვა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, ესპ საერთო გამარტივება) საკითხი განიხილა. ცვლილებები ასახავს მიმდინარე ლისაბონის პროცესის მოთხოვნებსა და, აგრეთვე, 2020 წლამდე საინოვაციო პოლიტიკაში მოსალოდნელ ტენდენციებს. ევროპაში ექსპერტები, მათ შორის სოფლის მეურნეობისა და აგრარული განვითარების კომისიონერი, აცხადებენ, რომ თუ ევროპის სოფლის მეურნეობა განახლებისა და ინოვაციის გზას არ დაადგება, იგი კონკურენციას ვერ გაუძლებს. (more…)

არის თუ არა აგრო-მომსახურების სერვისის შექმნის აუცილებლობა

 

 

რეგიონის ბუნებრივ ნიადაგურ-კლიმატური პირობები, თხილის კულტურის ფართოდ გავრცელებისა და მსოფლიო ბაზრისათვის მაღალი სასაქონლო ღირებულების მქონე, კონკურენტუნარიანი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მიწოდების საშუალებას ქმნის. (more…)

პერმაკულტურა

Slider-03

არსებობს სოფლის მეურნეობის წარმოების არაჩვეულებრივი მეთოდი  რომელსაც ბილ მოლისონმაპერმაკულტურა” უწოდა, რომელიც გულისხმობს მუდმივ – უწყვეტ მეურნეობას, უწყვეტ პროცესს.
სწორად გამართული პერმაკულტურა არის ბუნებასთან იდეალური თანამშრომლობის მაგალითი, როდესაც თითოეული ელემენტი (მცენარე, ცხოველი, სახლი, ღობე, წყალი, ადამიანი…)  მთელი სისტემის ნაწილია და ერთდროულად რამოდენიმე ფუნქციას ასრულებს. (more…)

აეროპონიკა

002

  აეროპონიკა არის ჰიდროპონიკის ევოლუციის  მწვერვალი, სადაც მცენარეს ზრდა განვითარებისათვის არ სჭირდება არც ნიადაგი და არც სუბსტრატი. ამ შემთხვევაში ჰაერში დაკიდებულ მცენარის გამოზრდა ხდება, მცენარის ზრდა განვითარებისათვის მთელი სავეგეტაციო პერიოდში საჭირო  წყლისა და საკვები ნივთიერების ხსნარის სახით მცენარის ფესვებზე პერიოდულად შეფრქვევით. ეს სისტემა მთლიანად ავტომატიზირებულია.  აეროპონიკა მოითხოვს გაცილებით მაღალი ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ დონეს, რომელიც დიდ ფინანსებთანაა დაკავშირებული.

(more…)

ვერმიკულტურა ბიოჰუმუსი

1222608

ჯერ კიდევ ძველი ეგვიპტელი მიწათმოქმედები მიიჩნევდენ წვიმის ჭიაყელებს მომავალი მოსავლის საწინდრად. არისტოტელე მათ უწოდებდა დედამიწის ნაწლავებს. ეს მართლაც ასეა საკუთარ ნაწლავებში მიწისა და მცენარეული ნარჩენების გადამუშავებით ჭიაყელები ამდიდრებენ ნიადაგს.  (more…)

აკვაპონიკა

 13885888920_akvaponika_chto_takoe_akvaponika

 ეს არის სასათბურე მეურნეობა წყალზე.

მეთოდი, რომელსაც ჯერ კიდევ აცტეკები იყენებდნენ სამხრეთ ამერიკის ტერიტორიაზე, მცენარეებისა და თევზების ერთდროულად, სიმბიოზურად გამოზრდას გულისხმობს.

სათბურში, პრაქტიკულად, ხელოვნური ეკოსისტემაა მოწყობილი.

ასეთი სათბური ორმაგად მომგებიანია – ერთდროულად შეიძლება ორი ტიპის პროდუქტის მიღება და თანაც, გაცილებით ნაკლები საწარმოო დანახარჯებით, ვიდრე ტრადიციული სასათბურე მეურნეობის შემთხვევაში.

(more…)

что такое пермакультура

GehF4jfSmXw

Три пути сельского хозяйства

Давайте поговорим о сельском хозяйстве, как о том, что лично касается каждого из нас. Ведь даже те, кто не работает в этой сфере, каждый день пользуется её плодами. Сейчас мы отчётливо наблюдаем несколько путей развития сельского хозяйства. Первые два пути хорошо известны. Это промышленное и традиционное (органическое) сельское хозяйство. (more…)

ჰიდროპონიკა

ჰიდროპონიკა [ბერძ. hudōr წყალი და ponos მუშაობა] – მცენარეთა (მაგ., ბოსტნეულის, ყვავილების)მოყვანა ხელოვნურ გარემოში, უნიადაგოდ წყალში გახსნილი მცენარისათვის აუცილებელი საკვების სისტემატურად მიწოდების გზით.