პრაქტიკული რჩევები მეცხოველე ფერმერებს

 

 

симментальская-порода-коров

პროდუქტიულობის ზრდა მეცხოველეობაში მიიღწევა არა მარტო მაღალპროდუქტიული ჯიშების  გამოყენებით და სანაშენე მუშაობის დონის გადიდებით, არამედ, საკვების ხარისხისა და ფურის  მოვლის მუდმივი გაუმჯობესებით. ფურების რძის წარმოების გადიდებაზე,  ჯიშთა ფაქტორი შეადგენს, 25%-ს კვების და მოვლის და სხვა ტექნოლოგიური ფაქტორები კი  75%-ს. მთავარი ფაქტორი რომელიც განაპირობებს მეწველი ფურის პროდუქტიულობას, ესა არის  სრულფასოვანი ბალანსირებული კვება.

(more…)

ჩეჭიფეში

140203083855_chechipeshi

წყარო:enoteca.ge

ჩეჭიფეში მეგრული სიტყვაა და ნიშნავს `თეთრ_წვრილს.~ ამ სახელწოდებას ჯიში სავსებით ამართლებას. სხვა ადგილობრივ ჯიშებთან შედარებით იგი უფრო მომცრო და ნაზი აგებულების მარცვლებს ივითარებს. ჩეჭიფეში სამეგრელოს თეთრყურძნიან ვაზის ჯიშთა ჯგუფს მიეკუთვნება. სოკოვან ავადმყოფობათა გავრცელებამდე და ფილოქსერის შემოჭრამდე ჩეჭიფეში როგორც საადრეო ჯიში, მასობრივად ყოფილა გავრცელებული მაღლარად სამეგრელოს მთისპირა მიკრორაიონებში. (more…)

თხილი

20160827_124251_result

კვირტის ტკიპას მიერ დაზიანებული სანაყოფე კვირტიდან ხშირ შემთხვევაში ვითარდება თხილის ასეთი ნაყოფი, ამ მდგომარეობაში მას გული საერთოდ არ აქვს.   (more…)

კივი

Kiwifruit-Actinidia_deliciosa-plantation

მასალა მოგვაწოდა საქართველოს აგრარიკოსთა მოძრაობამ

ჯეიმს უ. რაშინგი კლემსონის უნივერსიტეტი, სანაპირო ზოლის კვლევის და განათლების ცენტრი, ჩარლსტონი, სამხრეთ კაროლინა

 

სამეცნიერო სახელწოდება და შესავალი: დასავლეთში გავრცელებული კივი (Actinidia deliciosa)  წარმოადგენს Actinidiaceae-ს ოჯახის მრავალწლიან მცენარეს. კივის ნაყოფი კენკრას წარმოადგენს, რომელიც შეიცავს ასობით პატარა მუქი ფერის თესლს მწვანე რბილობში. კივის კანი ბუსუსებიანია და ღია ყავისფერი. კივის სხვადასხვა ქვესახეობა სხვადასხვა მახასიათებლები აქვს, მაგ. კანის ფერი (მწვანე ან ყავისფერი), რბილობის ფერი (ყვითელი ან მწვანე), ბუსუსიანობა, გემო და სხვა (Ferguson, 1990a; 1990b). წინამდებარე ინფორმაცია ეფუძნება „ჰეივარდ“ და A. deliciosa-ს სხვა მსგავსი სახეობების მონაცემებს. ქვესახეობა A. chinensis, რომელსაც ყვითელრბილობიანი ნაყოფი აქვს, თანდათან უფრო პოპულარული ხდება, მაგრამ მის შესახებ ჯერ ძალიან მცირე ინფორმაცია გვაქვს. (more…)

კარტოფილი

images

მასალა მოგვაწოდა საქართველოს აგრარიკოსთა მოძრაობამ

რონალდ ე.ვოსი ბოსტნეულის კულტურების დეპარტამენტი, კალიფორნიის უნივერსიტეტი, დევისი, კალიფორნიის უნივერსიტეტი

სამეცნიერო  დასახელება  და შესავალი:  კარტოფილი (Solanum tuberosum L.,) არის ერთწლოვანი კულტურა. საკვებად გამოიყენება მცენარის მიწისქვეშა ნაწილი,  რომელიც ბოლოში ქმნის რამდენიმე ტუბერს. კარტოფილი არის სიგრილის მოყვარული  მცენარე, წარმოშობით ამერიკის კონტინენტიდან და მას  ბევრი მონათესავე სახეობა  აქვს სამხრეთ ამერიკის ანდებში. (more…)