აზიური  ფაროსანა – გადაუჭრელი პრობლემა, თუ …?!

მზაღო  ლობჟანიძე,

საქართველოს  აგრარული  უნივერსიტეტის  სრული  პროფესორი.

               ორ  წელიწადზე  მეტია,  რაც  აზიური  ფაროსანა  (კლასი – მწერები  (Insecta),  რაზმი – ნახევრადხეშეშფრთიანები  (Hemiptera=Heteroptera),  ოჯახი – ფაროსანა  ბაღლინჯოები  (Pentatomidae),  სახეობა – აზიური  ფაროსანა  (Halyomorpha  halys),  ყველა  რანგისა  და  მდგომარეობის  ადამიანთა  ყურადღების  ცენტრშია, რასაც  განაპირობებს  მავნებლის  მაქსიმალური  რიცხოვნობა  და  მავნეობა  მრავალ  სასოფლო-სამეურნეო,  ტყისა  და  დეკორატიულ  მცენარეზე.  (more…)

Advertisements

საქართველოს ძირითადი თაფლოვანი ფლორა და მისი გაუმჯობესების ხერხები  

  ფუტკრის საკვები ბაზა ის ფაქტორია, რომლის გარეშე მეფუტკრეობა არ  არსებობს. საფუტკრის მოწყობის დროს, პირველ რიგში უნდა გაითვალისწინოთ, რა სახის თაფლოვანი მცენარეები არსებობს სიახლოვეს, როდის შეუძლია ფუტკარს მათგან ნექტრისა და ყვავილის მტვრის მოპოვება და აქედან გამომდინარე, განსაზღვროთ თქვენი საქმიანობის ხასიათი ფუტკრის  მოვლა – მოშენების საკითხებში. ამ ქვეთავში განიხილება ქვეყნის თაფლოვანი და მტვეროვანი მცენარეების დახასიათება და ფუტკრის საკვები ბაზის გაუმჯობესების ამოცანები. (more…)

ნორმან ბერლოუ _ კაცი რომელმაც დააპურა მსოფლიო

ამერიკელი აგრონომი ნორმან ბერლოუ, რომლის ღვაწლი მსოფლიოში სასურსათო პრობლემის მოგვარების საქმეში 1972 წელს ნობელის  პრემიით აღინიშნა, მსოფლიოში „მწვანე რევოლუციის მამად“ იწოდება. (more…)

მიწავაშლა — თესვა-დარგვა, მოვლა, მოყვანა, გამოყენება

მიწავაშლა — ერთწლიანი ტუბერიანი (ბოლქვიანი) მცენარეა, რთულყვავილოვანთა ოჯახიდან. (ლათ. Heliantus tuberosus L. ინგლ. Jerusalem Artichoke, ევროპ. Topinambur, რუს. земляная груша.) (more…)

მცენარეთა ზრდა და განვითარება

   მცენარის ყველა ვეგეტაციური ორგანო ყალიბდება ჯერ კიდევ თესლის ჩანასახოვან მდგომარეობაში. მცენარის აღმოცენებისას პირველად ჩნდება ღივი, რომელიც მიემართება ვერტიკალურად, ნიადაგის სიღრმეში, რამდენიმე ხნის შემდეგ კი ჩნდება მცენარის აღმონაცენი, რომელიც ამოდის ნიადაგის ზედაპირზე.  პირველ ხანებში აღმონაცენები იყენებენ თესლის სამარაგო ნივთიერებებს, ხოლო დაფესვიანების შემდეგ, ახალგაზრდა მცენარეები გადადიან ფესვურ კვებაზე, აყალიბებენ ფოთლებს და ფოტოსინთეზის ხარჯზე წარმოქმნიან მათი ზრდაგანვითარებისთვის აუცილებელ ორგანულ ნივთიერებებს.  მმცენარეებს აქვთ განვითარების – ვეგეტატიური და გენერაციული ორგანოების წარმოქმნის ფაზები. (more…)

ხორბლის მავნებელი ორგანიზმები

(more…)

ენტომოფაგი ხოჭოები

მავნებლ-დავადებებისგან მცენარეთა დაცვის მიზნით შეიქმნა უამრავი ქიმიური საშუალებები, რომლებიც შედარებით იაფი, ხელმისაწვდომი და რაც მთავარია ერთი შეხედვით ეფექტური აღმოჩნდა მავნე ორგანიზმებისაგან მცენარეთა დასაცავად. მაგრამ ქიმიური ნივთიერებების გამოყენებამ დადებითი მხარეებთან ერთად  უარყოფითი შედეგებიც გამოიწვია, კერძოდ დაირღვა ბუნებრივი წონასწორობა ბიოცენოზებში, შემცირდა ან სრულიად განადგურდა სასარგებლო ორგანიზმები, მაშინ როდესაც მავნებლებმა გამოიმუშავეს რეზისტენტულობა (გამძლეობა, შემგუებლობა), ან ჩნდება   მავნებლების ახალი ფორმები, მაგალითად აზიური ფაროსანა, აქედან გამომდინარე მავნებელ-დავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის ქიმიური მეთოდების გამოყენება მათ რიცხოოვნობას კი არ ამცირებს, არამედ ზრდის. ნიადაგში, წყალში, დაგროვდა დიდძალი რაოდენობით ქიმიური ნივთიერებების ნარენები, რომლებიც შემდგომ აისახება  საკვებ პროდუქტებში. (more…)