სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის მიყიდვის თაობაზე მორატორიუმი გამოცხადდა

10:02 2017-06-17
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის მიყიდვის თაობაზე მორატორიუმი გამოცხადება. შესაბამისი პროექტი პარლამენტმა მესამე მოსმენით, 87 ხმით მიიღო. (more…)

ქართველი  მოსახლეობის  გარეშე ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია ძირშივე მცდარი პროექტია

      მეჩაიეობა ქართული ეკონომიკის წამყვანი დარგი იყო, სადაც გასული საუკუნის 80-იან წლებში 125 ათასი კომლი  იყო დასაქმებული, ჩაის პლანტაციების ფართობი კი 73 ათას ჰექტარს შეადგენდა.  სახელმწიფოს მიერ ამ დარგში განხორციელებული არაერთი პროგრამის მიუხედავად, ბოლო 25 წლის განმავლობაში ჩაის პლანტაციების ფართობი ინტენსიურად მცირდებოდა და საბოლოოდ  დარგი სრული განადგურების  წინაშე დადგა.  ამის მიზეზი ერთი მხრივ – სახელმწიფო ქონების, კერძოდ გადამმუშავებელი საწარმოების პრივატიზაციის წარმართვის დროს დაშვებული სერიოზული შეცდომები, ხოლო მეორე მხრივ, მეჩაიეობის დარგის განვითარების არასწორად დაგეგმილი სახელმწიფო თუ არასამთავრობო სექტორის პროგრამებია. (more…)

რა არის ფერმერული მეურნეობა?

(more…)

მიწათმოქმედებისა და მემცენარეობის ძირითადი კანონები

სასოფლო სამეურნეო წარმოება, სასოფლო სამეურნეო კულტურათა მოვლა – მოყვანა, მაღალი და ხარისხიანი მოსავლის  მიღება მიწათმოქმედების და მემცენარეობის ძირითად კანონებს ეყრდნობა, რომელიც თითოეულმა ფერმერმა უნდა იცოდეს და იცავდეს მის საქმიანობაში. (more…)

ვენახში ნიადაგის დაკორდების სისტემა

ვენახი

უკანასკნელ ათწლეულში შეიმჩნევა მევენახეობის ექსტენსიური წარმოების ტენდენცია, რაც იმაში გამოიხატება რომ არავინ ცდილობს მთლიანად გაასუფთაოს ვენახი სარეველებისგან, პირიქით, სარეველების წინააღმდეგ ბრძოლა მიმართულია იმისკენ რომ შეიზღუდოს მათი ზრდა იმ ზომამდე, რომ მათ ხელი არ შეუშალონ ვაზის განვითარებას.  (more…)

ჩვენი მთების სიმდიდრე ქართული მთის ძროხა

ისტორიოგრაფების მიერ აღიარებულია ცხოველთა შემოჩვევა-მოშინაურების ექვსი კერა, რომელთაგან ერთ-ერთი ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიაში მდებარეობს. ამდენად, გასაგები უნდა იყოს საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო და შინაურ ცხოველთა აბორიგენული და ენდემური ჯიშების სიმრავლე, ხოლო მათი ნაირფეროვნება აქ მცხოვრებთა შემოქმედებითი შრომის შედეგია და მეტყველებს მათ მაღალ სულიერ კულტურაზე. (more…)

სიმინდის ჯიშებისა და ჰიბრიდების სელექცია- მეთესლეობის მდგომარეობა და პერსპექტივები

სიმინდის მარცვალზე დიდი მოთხოვნილებაა, ვინაიდან იგი სასურსათოდ და საფურაჟედ ფართოდ გამოიყენება. ამ მოთხოვნილების სრულად დაკმაყოფილება შესაძლებელია ადგილობრივი რესურსებით. განვიხილავთ იმ ღონისძიებებს, რომლებიც ხელს შეუწყობენ ამ ამოცანის შესრულებას. (more…)