სამინისტროშო ექსტენციის სტრატეგიის პროექტი განიხილეს

სამინისტროშო ექსტენციის სტრატეგიის პროექტი განიხილ

20.10.2016

სოფლის მეურნეობის სამინისტროშო გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) მხარდაჭერით მომზადებული საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის სტრატეგიის პროექტი განიხილეს. (more…)

დაზიანებული მცენარეები ხეშეშფრთიანი ფაროსანების მიერ

danni-da-haliomorpha-halys02

ასეთ კვალს ტოვებენ მცენარეებზე სტუმრობის შემდეგ (more…)

ხეშეშფრთიანი ფაროსანები (ბაღლინჯოები)

img_7306

        რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ბაღებში ნახევრად ხეშეშფრთიანების არსებობა  ჩვეულებრივი მოვლენა იყო, მაგრამ ეს იყო მცირე რაოდენობით. მიმდინარე წელს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ბაღებში იმძლავრა მავნებლებმა და დაავადებებმა, რომელიც გამოწვეული იყო სხვადასხვა ფაქტორებით. განსაკუთრებული მავნეობით გამოირჩეოდა საშიში მავნებელი  ხეშეშფრთიანი ფაროსანი ბაღლინჯოები, რომლებმაც მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენეს რეგიონში არსებულ თითქმის ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურას. (more…)

პრაქტიკული რჩევები მეცხოველე ფერმერებს

 

 

симментальская-порода-коров

პროდუქტიულობის ზრდა მეცხოველეობაში მიიღწევა არა მარტო მაღალპროდუქტიული ჯიშების  გამოყენებით და სანაშენე მუშაობის დონის გადიდებით, არამედ, საკვების ხარისხისა და ფურის  მოვლის მუდმივი გაუმჯობესებით. ფურების რძის წარმოების გადიდებაზე,  ჯიშთა ფაქტორი შეადგენს, 25%-ს კვების და მოვლის და სხვა ტექნოლოგიური ფაქტორები კი  75%-ს. მთავარი ფაქტორი რომელიც განაპირობებს მეწველი ფურის პროდუქტიულობას, ესა არის  სრულფასოვანი ბალანსირებული კვება.

(more…)

ჩეჭიფეში

140203083855_chechipeshi

წყარო:enoteca.ge

ჩეჭიფეში მეგრული სიტყვაა და ნიშნავს `თეთრ_წვრილს.~ ამ სახელწოდებას ჯიში სავსებით ამართლებას. სხვა ადგილობრივ ჯიშებთან შედარებით იგი უფრო მომცრო და ნაზი აგებულების მარცვლებს ივითარებს. ჩეჭიფეში სამეგრელოს თეთრყურძნიან ვაზის ჯიშთა ჯგუფს მიეკუთვნება. სოკოვან ავადმყოფობათა გავრცელებამდე და ფილოქსერის შემოჭრამდე ჩეჭიფეში როგორც საადრეო ჯიში, მასობრივად ყოფილა გავრცელებული მაღლარად სამეგრელოს მთისპირა მიკრორაიონებში. (more…)

თხილი

20160827_124251_result

კვირტის ტკიპას მიერ დაზიანებული სანაყოფე კვირტიდან ხშირ შემთხვევაში ვითარდება თხილის ასეთი ნაყოფი, ამ მდგომარეობაში მას გული საერთოდ არ აქვს.   (more…)